Högkonjunkturen når toppen

Publicerad
2018-11-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I en ny prognos från Konjunkturinstitutet, KI, framgår det att högkonjunkturen i den svenska ekonomin når sin topp i år och bromsar in BNP-tillväxten nästa år. Kapacitetsutnyttjandet i industrin ligger på historiskt hög nivå och investeringarna i bostäder ligger även dem på en hög nivå.
En stark arbetsmarknad gynnar också hushållen, som kan räkna med att löneökningarna tar något mer fart framöver. Nästa år mattas högkonjunkturen av något, när investeringstillväxten, i både industri och bostäder, minskar markant. Draghjälp från omvärlden bidrar dock till att tillväxttappet begränsas något.