För AREsigns har resan bara börjat

För AREsigns har resan bara börjat

Publicerad
2018-11-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Reportage

Vi ska berätta om en resa som bara tagit sin början och vars slut ingen kan förutspå. En resa, som förenklat, bygger på en idé, en entreprenör och en MultiCam-fräs. Det hela började med Tefatet i Örebro.

Text – Lars Knapasjö
Foto – Eric Windahl

Tefatet AB är ett litet skyltföretag i Örebro, som ursprungligen startades av Anders Rensmo som enskild firma redan 1997. Företaget är ett alldeles vanligt skyltföretag som också inriktat sig på bl a bildekor och som sätter kvalitet och service främst.
Namnet kommer från att man har kontoret i det välkända tefatet i Örebro med adress Radiatorvägen 7. Tefatet eller Futuro, som byggnaden egentligen heter, är en finländsk prefabricerad typbyggnad i glasfiberarmerad polyester, utformad som ett ufo eller ett fantasipräglat tefat, formgiven av Matti Suuronen. Konstruktionen var ursprungligen tänkt som en skidstuga, och producerades under åren 1968–1978.

Alla hittar hit
Tefatet landade i Örebro i mitten av 1970-talet. Det var affärsmannen Anders Willerman på W-Invest som skaffade tefatet till stan. Det var mest som en kul grej och ett marknadsföringsknep. Tefatet hade tidigare varit kontor för en bilbärgarfirma i Enskede.
Från början kunde man se tefatets stödben, innan man byggde igen underredet med träpanel. Det såg ut som månlandarben. Man gick upp i tefatet på en flygplanstrappa. Det var så man tänker sig ett riktigt flygande tefat. Det cirkelrunda huset har nu inretts med arbetsbänkar, skrivbord och datorer. En toa och ett litet pentry finns också.

I W-Invests ägo fungerade tefatet som kontor. På 1980-talet flyttade en reklam- och skyltfirma in i farkosten. I början av 2000-talet övertogs den firman av en ung Anders Rensmo.

– Tefatet är inte så stort, men vilket reklamvärde. Alla hittar hit, sade Anders Rensmo, som hyrde rymdfarkosten för sitt företag, i en tidningsintervju för Nerikes Allehanda år 2011.

Fast det är inte det här som resan handlar om, men kanske det fantasieggande Tefatet hjälpt till att främja den kreativitet och det nytänkande, som kommit att prägla Anders Rensmo och hans verksamhet.

Vända på begreppen
Det var när skyltföretaget Tefatet för drygt 8 år sedan fick ett uppdrag från ett fastighetsbolag, att plocka ner ett antal fasadskyltar, eftersom väggarna skulle putsas och renoveras. Det var tunga ljuslådor, som var tvungna att förankras rejält i väggarna för att inte det skulle finnas risk för att de ramlade ner och kunde skada någon.
Det var då Anders Rensmo fick en idé, som var helt unik och som kan komma att helt förändra skyltvärlden. Det handlar om LED-belysning, det handlar om plast och det handlar om att vända på begreppen.

– Vi kan avslöja mycket, men inte allt, för det här är stort, säger en glatt leende Anders Rensmo.
– Man kan säga, att vi använder skyltfronten som en självbärande konstruktion som skapar erforderlig stabilitet och styrka.

– Grundprincipen är att vi optimalt utnyttjar olika egenskaper hos olika typer av plaster; ett slags komposittänkande, förklarar Anders Rensmo.
– Vi utgår på sätt och vis från polykarbonat, som är mycket hållbart och har starka egenskaper.

– På så sätt blir våra skyltkonstruktioner otroligt lätta och smidiga och har plusfaktorer som konkurrerar ut det mest i skyltväg.

Rådfrågar vi uppslagsverken, får vi veta att polykarbonat (PC) är en transparent termoplast med exceptionell hållbarhet. Polykarbonat används främst till butiksfönster och dörrfönster, som ska vara stöt-, spark- och slagtåliga. Den används också bl a till hjälmvisir, maskinskydd, flygplansfönster, CD-skivor och andra produkter, som behöver vara hållbara och transparenta.

Inte bättre förr
Skyltbranschen har under lång tid och många år fungerat på samma sätt, utan några större förändringar. När lysrör och neon byttes ut mot LED var det ett stort steg och något som utvecklade branschen och bidrog till förbättringar vad gällde energiåtgång och livslängd. Fast trots en utvecklad ljuskälla fortsatte produktionen av själva ljusskyltarna på manér som tidigare.
Det var tunga plåtlådor med spröda och känsliga fronter. Det resulterade ofta i vattenfyllda bokstäver och mossbeklädda insidor. Det var montörer, som slet med enorma tyngder och liftar vars viktgräns ofta överskreds.

Det var det här som fick Anders Rensmo att tänka till och idén om en helt ny form av skyltproduktion väcktes i hans huvud. Den idén blev en innovation, som kommer att sätta sin prägel på en hel bransch och kanske på världsbasis. Mycket talar för det.

Många patent
Skyltbranschen präglas mycket av hantverksteknik än i dag, även om datorstyrda maskiner av olika slag kan underlätta arbetet med skärning, fräsning, bockning och mycket annat. Det Anders Rensmo har gjort är att tänka i nya banor.

Den konstruktionsidé, som han fick för 8 år sedan, gjorde att man 2015 knoppade av den verksamheten från Tefatet AB och marknadsför det i eget bolag och under varumärket AREsigns, som nu har sina lokaler på Johansdalsvägen 8 i Mariebergs Industriområde, strax söder om Örebro centrum..

Idag sysselsätter man nio medarbetare och senaste räkenskapsåret landade man på drygt 9,5 miljoner kronor.Våren 2018 köptes en anpassad MultiCam-fräsmaskin in. Arbetet med den nyskapade konstruktionen och olika kringaktiviteter som bl a montage, har resulterat i många viktiga patent och patentansökningar.

– Vi har under de gångna tre åren haft en 50%-ig omsättningsökning varje år och det ser ut att fortsätta, säger Anders Rensmo.
– Vi arbetar enbart gentemot återförsäljare och satsar på nära samarbeten, eller partnerskap, som vi också kallar det.
– Fast med tanke på att vi inte funnits så länge, finns det plats för fler åf-partner på många håll i landet.

Ultralätta ljusskyltar
Affärsidén för AREsigns är alltså att tillverka och sälja ultralätta, patenterade ljusskyltar, som väger 70-90% mindre än en traditionell skylt. Ljusskyltarna tillverkas både som ARE Panel (ljuslådor) och ARE Contour (konturbokstäver). Genom att erbjuda samma funktioner, som traditionella skyltar, men med nya effekter och en långt mer miljövänlig tillverkningsteknik, sätter AREsigns fokus på ökad miljömedvetenhet inom skyltbranschen.

Företaget har tagit fram en miljöpolicy, som bygger på bl a den gemensamma sk avfallstrappan i EU; Förebygg, Återanvända, Materialåtervinna, Energiåtervinning och slutligen deponera miljövänligt.

Siktar på USA
AREsigns har idag sin försäljning i Sverige, med viss export till Norge. Man har all produktion och produktutveckling fokuserat till Örebro, men man har också etablerat kontakt med en intressent i USA och arbetar just nu med planer på att starta produktion och säljkanaler på andra sidan Atlanten.

– Tekniken och konstruktionsidé fungerar alldeles utmärkt här och varför skulle den då inte fungera lika bra där, menar Anders Rensmo i en retorisk fråga.
– Fast det är ett stort steg att ta och det gäller att veta var och hur man ska sätta ner foten.

– Idag handlar det främst om utomhusskyltar, men även inomhusskyltar och allt med belysningseffekter tittar vi på. Exempelvis har jag nyligen tagit fram en prototyp till en mässpylon, som vi tror på starkt och som jag arbetat med i två års tid.

Fräs med anpassning
En samarbetspartner på leverantörssidan är Signcom eller Sign Communication Sweden AB, som man formellt heter. Sedan september 2008 är företaget en del av Igepa Group GmbH, som är en av de största aktörerna i Europa inom de olika marknadssegment som berör skyltsektorn. Tidigare fanns man i västgötska Bollebygd, men sedan snart ett år tillbaka huserar man i nya, öppna och funktionella lokaler i Viareds Industriområde, strax väster om Borås.

Niklas Svensson är en av deras kontaktpersoner och produktansvarig för bl a fräsmaskiner. Han är stationerad i Borås och har varit på Signcom i åtta år. Innan dess arbetade han på Agfa med ansvar för bl a CTP-maskiner.

– Anders tog kontakt med oss för en tid sedan och undrade lite om vi kunde klara av att anpassa en maskin som skulle kunna göra lite andra saker på andra sätt, förklarar Niklas Svensson, lagom kryptiskt.
– Vi tog kontakt med generalagenten för MultiCam-fräsmaskiner och tillsammans med Anders hade vi en genomgång i Borås, som resulterade i en anpassad MultiCam Apex, som vi levererade och installerade i slutet av våren.

– Det finns ju egentligen inga standardmaskiner i lager, utan vi har en grundmodell som sedan kompletteras och anpassas efter kundernas specifika behov. Det handlar om olika storlekar, olika funktioner som skärning, fräsning och ett flertal olika andra varianter.

Signcom imponerar
Under samtalets gång berättar Niklas Svensson om den nya generationens CNC Router som lanserats; om MultiCam Apex 3R med en rad förbättringar och nya funktioner, som gör den till marknadens kanske mest mångsidiga fräsmaskin.

– Apex 3R har förbättrade automatiska verktygsväxlare samt en stålrörskonstruktion med förlängt arbetsbord, poängterar Niklas Svensson.
– Det möjliggör bearbetning av stora föremål trots sitt kompakta format.

– Maskinvalet handlar i grunden alltid om vad som ska produceras och i vilket material och vilken storlek.
– Efter installationen kommer det alltid att behövas små modifieringar beroende på hur var och en arbetar med maskinen. Även om man göra samma saker, så gör man det på olika sätt. Vi på Signcom ger oss inte förrän kunden är nöjd.

För en tid sedan sålde Igepa sin nordiska pappersgrossistverksamhet till Antalis, för att nu riktar in sig på segmentet Visual Communication genom sitt ägande av Signcom, som fått en ny VD i Eiliv Hagen, tidigare controller på Igepa Norge.
Som kommersiell chef och försäljningsansvarig har man utsett JJ Hendriks.

– Det händer mycket i branschen i form av sammanslagningar och uppköp, säger Niklas Svensson.
– Den utvecklingen lär bara fortsätta, men på tekniksidan har vi inte sett några stora revolutionerande förändringar; bara en ständig förbättring i form av ökade hastigheter och bredd, bättre precision och mer miljötänk. Tiondelar har blivit hundradelar och allt blir ett snäpp bättre hela tiden.

Tänker framtid
På Johansdalsvägen har AREsigns nyligen byggt ut lite, för att få tillgång till större lokaler. Med ökad efterfrågan ökar också kraven på produktionskapacitet och det gäller att sakta, men säkert kunna leva upp till de behoven.

– Vi tänker framtid och står på tårna, för att hela tiden kunna anpassa verksamheten på ett konstruktivt och lönsamt sätt, säger Anders Rensmo.
– Exempelvis har vi ett aktivt styrelsearbete och i styrelsen finns bl a Leif A Mattsson från Mariestad, som har en gedigen erfarenhet av företagsutveckling och tillför styrelsen en unik kompetens och ett värdefullt kontaktnät.

Sedan två år tillbaka finns också Emelie Johansson på plats i företaget, som försäljnings- och marknadsansvarig. Hon har även tidigare arbetat med marknadsföring och har en utbildning från Örebro universitet i just marknadsföring, information och kommunikation.

Anders Rensmo själv är född i Nyköping, men trogen Örebro sedan många år tillbaka. Här finns också familjen, som är det stora engagemanget. I företaget försöker han minska på det dagliga operativa ansvaret, för att i större utsträckning inrikta sig på affärs- och produktutveckling; något som kan bli ett måste nu när resan börjat och siktet är inställt västerut.

Kanske var det tiden i Tefatet som gav kraft och styrka till högt flygande planer och ett tänkande out-of-the-box. Tanken är fascinerande; någonting var det i alla fall, som drev igång det hela och nu gäller det att följa resenärerna på deras vidare färd in i framtiden.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman