Depression, sömnproblem och sänkt prestation

Publicerad
2018-11-02
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

I en studie med 1 242 gymnasieelever, som fick svara på en enkät om ljus, sömn och hälsa, led 18% av starka symptom på depression. I jämförelse visar en annan undersökning från Stressforskningsinstitutet, att endast 9% av personer mellan 20 och 29 år lider av motsvarande symptom.
Studien bland gymnasieeleverna påvisar en koppling mellan depression, sämre skolprestation, mindre fysisk aktivitet, stress och sömnproblem. Studien syftar till att påvisa hur avsaknad av ljus bidrar till psykisk ohälsa och hur belysningsverktyg kan användas vid behandling av depressioner.

För lite ljus
Eleverna fick även ange i vilken utsträckning de kände av säsongsskillnader, där det framkom att november och januari är de månader då flest elever mår som sämst. 50 av dessa 1 242 elever deltog också i en behandlingsstudie under den mörka årstiden, där de fick använda ljusglasögon 20 minuter varje morgon, under två veckor.
Generellt minskade depressionsbesvären med 25%. Stress minskade med 11%, trötthet med 14% och sömnproblem med 16%.

– Av de 50 i försöksgruppen rapporterade 68% starka symptom på depression före försöket. Den gruppen minskade till 26% efter försöket, säger Arne Lowden, docent i psykologi på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet
– Det visar att ljusbehandling med ljusglasögon kan vara en effektiv korttidsbehandling mot upplevd depression, att delvis reducera rapporterade problem med humör, trötthet, sömn och stress.

Felaktig belysning kan ge följder som stress, sömn och sänkt prestationsförmåga. Tidigare forskning visar att man kan påverka kroppens hormoner och få människor att må bättre och hålla sig friska, genom att anpassa belysningen.

– Tyvärr underskattar vi betydelsen av rätt belysning idag. Andra undersökningar visar även att studieresultaten ökar med ungefär 15% med rätt belysning i skolmiljön, säger Mikael Castanius, VD för Belysningsbranschen.
– Med modern teknik kan man idag enkelt bestämma vilka egenskaper ljus ska ha i olika situationer, för att skapa studiemiljöer som är gynnsamma för människan, både i hemmet och på skolan.

Det har även genomförts studier inom exempelvis vården, som visar ljusets positiva påverkan. Vanligtvis dämpar vårdavdelningarna ljuset under nattetid, med trötta medarbetare och koncentrationssvårigheter som följd.
Med ett dynamiskt belysningssystem som varieras, för att efterlikna dagsljusets förändringar under skiften, blev personal piggare och sov bättre trots oregelbunden arbetstid.