Biobaserade granulat för 3D-printing

Publicerad
2018-11-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
3D

Swerea Sicomp har tillsammans med Ecorub, Sveaskog, BLB Industries och NEFAB, beviljats 4,1 miljoner kronor från Bioinnovations, ett strategiskt innovationsprogram, för att utveckla biobaserade granulat för 3D-pringingindustrin. Projektet löper över 3 år och går i ett första skede ut på att skapa 3D-printade specialemballage av ett material som är baserat på trämjöl från skogsavverkningar samt plaster.
De plastgranulat som används för 3D-printing idag är fossilbaserade och tanken är att projektet ska kunna utveckla biobaserade granulat istället.