Affärslösning för grossister

Publicerad
2018-11-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Hogia har lanserat en molnbaserad affärslösning för grossister; från orderläggning till betalning och redovisning. Alla funktioner delar kundregister, kontoplan, dimensioner och valutaregister.
Registrerade transaktioner finns tillgängliga i realtid genom hela flödet, vilket ger företag full kontroll på sin verksamhet. Med den nya affärslösningen kan små och medelstora grossistföretag hantera hela sin verksamhet i en och samma lösning.

– Marknaden efterfrågar integrerade helhetslösningar som ser till att flöden och processer hänger ihop. Med vår nya affärslösning kan små och medelstora grossistföretag hantera hela sin verksamhet i en och samma lösning, säger Annica Gilbertson, produktchef på Hogia.

Utvecklingen går fort
Affärslösningen passar såväl mindre företag som organisationer med flera juridiska enheter. Transaktionerna bokförs direkt i ekonomisystemet och på rätt enhet inom organisationen utan någon manuell hantering.

– En stor utmaning för grossister är att vid varje tidpunkt ha kontroll på företagets varuflöde och lagervärde. Ett affärsflöde i realtid ger underlag för analyser och beslutstöd som möjliggör att inköp och leverans optimeras löpande, och att företag snabbt kan agera på förändringar som sker på marknaden, berättar Annica Gilbertson.
– Som handlare krävs det att man satsar på digitaliseringsarbetet för att vara konkurrenskraftig. Företag måste ställa höga krav på sina affärssystem för att nå ut till sina kunder och effektivisera orderläggning.

– Tillsammans med e-handelspartners kan vi erbjuda grossister helhetslösningar som inkluderar en säljkanal på nätet. Agerar man både som grossist och säljer i butik mot slutkonsument är det enkelt att inkludera en eller flera butiker i lösningen, berättar Annica.