Undersöker möjligheter med textiler

Publicerad
2018-10-30
Skribent
Redaktionen

Det är möjligt att belägga textiler med pigment som ändrar färg beroende på vinkel och det går att skapa elektriskt ledande beläggningar, som är flexibla och använda olika tekniker som håller för tvätt och slitage.
I Veronica Malms, nydisputerad inom textil materialteknik, avhandling är dessa några av de viktigaste resultaten. Avhandlingen handlar om flakformiga fyllnadsmedel och den första delen handlar om effektpigment kan appliceras på textil för bästa effekt. Det är pigment som gör att ljuset bryts och reflekteras i olika riktningar.

– Det betyder att färgen ser olika ut beroende på vilken vinkel man tittar från och vart ljuset kommer ifrån. Det är vanligt på exempelvis bilar, plast eller papper. Men när jag började mina studier fanns det inte på textil och är fortfarande ovanligt, säger Veronica Malm.

Pigmenten kan användas inom mode och textildesign, men även för att kontrollera punkttäthet. Del två i avhandlingen handlar om flakformiga fyllnadsmedel, som ger elektrisk konduktivitet, alltså leder ström. Dessa kan användas på textiler med integrerad elektronik, som exempelvis sportplagg som mäter pulsen.

Klicka på länken för att ta del av Veronicas avhandling;
http://hb.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=RESEARCH&sortOrder2=title_sort_asc&query=&language=sv&pid=diva2%3A1183782&aq=%5B%5B%7B%22personId%22%3A%22vema%22%7D%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=dateIssued_sort_desc&onlyFullText=false&noOfRows=250&dswid=-3000