Kemikalieinspektionen föreslår EU-förbud

Kemikalieinspektionen föreslår EU-förbud

Publicerad
2018-10-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Kemikalieinspektionen föreslår att mellan kedliga klorparaffiner begränsas i elektronik som marknadsförs i EU. Ämnena används för sina mjukgörande och flamskyddande egenskaper. De är vanliga i sladdar av PVC, såsom nätverkssladdar eller sladdar till TV-apparater och hushållsmaskiner.

– Farligast är ämnena för dem som tar hand om avfallet och för miljön. Det starkaste skälet att förbjuda ämnena är att många av dem verkar vara persistenta, bioackumulerade och toxiska, säger Johanna Löfbom, utredare på Kemikalieinspektionen, till Aktuell Hållbarhet.

Till årsskiftet påbörjar EU-kommissionen en 1,5 år lång översyn av vilka ämnen som ska begränsas enligt Rohs-direktivet, som begränsar farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, för att skydda hälsan och miljön.
Sverige har nu som första medlemsland använt sig av direktivets möjlighet att föreslå begränsningar av ämnen. Enligt förslaget från Kemikalieinspektionen får mellankedliga klorfparaffiner inte finnas i halter över 0,1%, ett förslag som kommissionen därmed kommer att utreda i sin översyn.
Ämnesgruppen är en av sju ämnesgrupper som EU-kommissionen prioriterade för kommande förbud vid sin förra översyn 2014. Någon tidsplan för kommande förbud finns inte, men Johanna Löfbom uppskattar att de nya begränsningarna kan träda i kraft år 2023, om Kemikalieinspektionens förslag går igenom.
Kostnaden för att ersätta ämnena uppskattas vara låg; omkring 0,003 euro per kilo utrustning.

//
Kjell Harbom
VD SBPR