Färre besökare men ökad försäljning

Färre besökare men ökad försäljning

Publicerad
2018-10-30
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I en rapport från HUI Research och Viametrics framgår det att försäljningen i köpcentrum ökar, trots att antalet besökare minskar. Anledningarna till varför man besöker köpcentrum har också ändrats, då allt fler använder dem som ett andra vardagsrum.
För att förstå denna omvandling och korrelationen mellan försäljning och besöksflöden lanserade HUI och Viametrics den första rapporten Benchmark Index, BIX, under Almedalsveckan i Visby.

Ändrat beteende
Första rapporten, avseende första kvartalet 2018, konstaterar att försäljningen på köpcentrum ökade med 1,5% medan besöken minskade med 0,9%, jämfört med samma period 2017.

– Detaljhandelns förutsättningar förändras snabbt. Idag sker all tillväxt via e-handeln och konkurrensen ökar kraftfullt. Den fysiska handeln kommer att husera de stora volymerna, men konsumentbeteendet förändras och butikslogiken med det, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

Det beskrivs bl a hur köpcentrum i Europa, USA och Asien anpassar sig till de nya förutsättningarna. En genomgående trend globalt är att detaljhandeln tar ett kliv tillbaka, till förmån för restauranger, service och nöjen. I asiatiska köpcentrum bedöms dessa verksamheter kunna utgöra drygt hälften av den uthyrningsbara ytan år 2027, jämfört med dagens 40%.
I Sverige är andelen inte ens hälften så stor, men bedöms öka snabbt.

– Diskrepansen mellan försäljnings- och besöksutveckling innebär högre konverteringsgrad och snittköp per kund. Därmed blir varje kunde allt viktigare att både räkna och förstå, säger Patrik Elfwing, VD på Viametrics.
– I takt med att köpcentrumen förändrar sitt innehåll förändras också konsumenternas besöksanledningar, såväl som beteende. Att som köpcentrumsägare följa detta löpande, är en avgörande faktor för att bli framgångsrik i detaljhandelns pågående strukturomvandling.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman