Bilagan stärker köpimpulsen

Bilagan stärker köpimpulsen

Publicerad
2018-10-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Det är den tyska mediakoncernen Bauer Media Group, som står bakom en färsk undersökning, som visar att en bilaga i en tidning är ett av de starkaste medierna för att få målgruppen att handla och göra ett avslut.
Undersökningen, som gjorts tillsammans med det globala kommunikationsbolaget Plan.Net, konstaterar att bilagor ökar sannolikheten, för att mottagaren ska ta ett köpbeslut, med 5,4%. Det kan jämföras med andra medier som TV, som enligt studien ökar målgruppens köpimpuls med 1,2%.

Bauer Media Group förklarar bilagans goda effekt med att mediet ofta är till för att användas fler än en gång. För TV-bilagor, som var i studiens fokus, är användningsfrekvensen i det närmaste unik. den används dagligen och intensivt under hela den tidsperiod som bilagan avser.
Mediets långa livslängd bidrar också till att användningen sker i en avslappnad miljö, menar den tyska mediakoncernen. Något som i sin tur genererar en öppnare inställning för bilagans annonser.

Foto: Bauer Media KG

https://www.wuv.de/medien/was_bauer_zur_werbewirkung_von_tv_zeitschriften_weiss