ÅF till åklagare

ÅF till åklagare

Publicerad
2018-10-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Av de 60 inspektioner som Kemikalieinspektionen under hösten ska utföra, är 30 stycken klara. Av dessa 30 var det bara 2 som var helt utan anmärkning. 27 av dem hade en eller flera anmärkningar och en var så grov, att Kemikalieinspektionen var tvungen att lämna ärendet till åklagare.

Anledningen är att en produkt innehåll kortkedjiga klorparafiner, SCCP, till 1,89%. Maxgränsen är enligt både lagen och Reach 0,15%. Därmed är Kemikalieinspektionen skyldig att överlämna ärendet till åklagare.

Återförsäljaren är medlem i SBPR och vi kommer hjälpa medlemmen med alla till buds stående medel. Vi har dessutom varit i kontakt med leverantören, som också är medlem i SBPR, vilken tog bort produkten ur sortimentet.
Leverantören har även lovat att bistå den drabbade återförsäljaren.

Ett viktigt fall
Först nu får vi veta hur man tolkar lagen. Är det en sk Svarte Petter-lag, där den som sitter med Svarte Petter när man ertappas, fälls eller är det den som importerat varan till EU? Vems ansvar är det, eller är det bådas?

Kemikalieinspektionens kontroller visar att vi har stora brister i branschen och vi har mycket jobb framför oss.

//
Kjell Harbom
VD SBPR