Svanenmärkning

Publicerad
2018-09-10
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

I Sverige finns per den sista juni 2018, 176 tryckerier som har Svanenlicensen. Ett Svanenmärkt tryckeri, är ett tryckeri som har ett helhetsperspektiv på sin miljöpåverkan och därmed utnyttjar resurserna på bästa möjliga sätt, genom att bl a ersätta förorenande och hälsoskadliga kemikalier med bättre alternativ.

Kriterier för tryckerier

Per den sista juni 2018 finns det 5 företag, med 296 produkter, som har Svanenmärkt tryck- och kopieringspapper. Det innebär att pappret har uppfyllt de miljö- och klimatkrav som ställs.
Pappret ska bestå av fibrer från hållbart skogsbruk och/eller returpapper. Tillverkningen ska ske med låga utsläpp, i både luften och vattnet.

Kriterierna för papper

4 företag, med 123 varor, innehar per den sista juni 2018 Svanenmärkningen i Sverige, gällande kontors- och hobbyartiklar. Kraven är stränga gällande hälso- och miljöfarliga kemikalier, exempelvis genom flertalet otillåtna faroklassificeringar, begränsning av flyktiga lösningsmedel och allergener.
Även bl a halogenerade lösningsmedel, parfymer, misstänkt hormonstörande ämnen och nano-partiklar inte tillåtna. Produkter som är avsedda för barn har extra hårda miljökrav.

Kriterierna för kontors- och hobbyartiklar