Småföretagen upplever ökad konkurrens

Småföretagen upplever ökad konkurrens

Publicerad
2018-09-14
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Knappt en tredjedel, 29%, av Sveriges småföretag upplever en ökad konkurrens genom digitaliseringen; e-handel, nya betalningslösningar, robotisering och delningstjänster. Men synen på framtiden för de jobb som utförs idag, varierar kraftigt mellan olika branscher.
Inom hotell- och restaurang-, konsult- och nöjesbranschen tror man på fler jobb. Samtidigt som företag inom handel och tillverkningsindustrier, räknar med att deras typ av verksamheter kommer minska under kommande år. Detta enligt en analys från Swedbank och sparbankerna.

Redan nu
Mellan 10 och 50% av dagens jobb kommer ersättas av robotisering, automatisering och AI inom 20 år, enligt olika framtidsprognoser. Men ny teknik och nya affärsmodeller skärper konkurrensen kraftigt redan nu. Inom handel, tillverkningsindustri och transport upplever över 40% ett ökat konkurrenstryck, medan motsvarande andel är 15% inom byggindustrin.

– Som företagare kan du inte blunda för den snabba tekniska utvecklingen. Grunden för hur varor och tjänster produceras och distribueras, förändras snabbt och kommer påverka alla branscher, säger Johan Kreicbergs, företagsekonom på Swedbank och sparbankerna.
– Den som vill vara långsiktig behöver en strategi för att möte och dra nytta av omvandlingen.