För att rekrytera inom grafisk industri

För att rekrytera inom grafisk industri

Publicerad
2018-09-05
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Grafiska Företagen har tagit fram en handbok, för att främja rekrytering och kompetensförsörjning inom den grafiska industrin. Handboken, som finns på internet, presenterar både handfasta tips och råd från medlemsföretagen samt rekryteringsexperter.
Vad efterfrågar framtidens medarbetare? Vad krävs det för att bli en drömarbetsgivare? Hur går en lyckad rekryteringsprocess till? Dessa frågor besvaras i boken och tre företag berättar om hur de gör för att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och hur de lockar nya medarbetare.

– Många av våra medlemsföretag anser att rekrytering är en utmaning och ännu fler vill ha vårt stöd inom strategisk kompetensförsörjning, säger Ravindra Parasnis, VD för Grafiska Företagen.
– Vi hoppas att den här handboken ska öka kunskapen och inspirera till nya idéer.

Ökat fokus på kompetensförsörjning
Inspirationsskiften är ytterligare ett led i Grafiska Företagens utökade satsning på rekrytering och kompetensförsörjning. För att stödja och kvalitetssäkra detta arbete har organisationen inrättat ett kompetensråd, med medlemsrepresentanter. Tillsammans med GS-facket, facket för skogs-, trä- och grafisk bransch, utvecklas en branschvalidering, med kravprofiler och kunskapstest för olika grafiska yrken.

E-handboken