E-handeln förändrar våra samhällen

E-handeln förändrar våra samhällen

Publicerad
2018-09-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köpbeteenden, den påverkar även logistiksystemen och städernas utformning. Swecos nya Urban Insight-rapport, delbaserad på bl a 1 022 intervjuer med svenskar mellan 18-79 år, visar att omsättningen i e-handeln växer med 10-15% per år.
Att e-handeln kraftigt påverkar detaljhandelns distributionskedjor var exempelvis extra tydligt under julen 2017 och till årets julhandel kommer systemen pressas hårdare, då 52% av svenskarna planerar att köpa julklapparna online. Av personer under 49 år planerar 66% att köpa julklapparna på nätet.

– Generationen som har växt upp med att handla online når nu sin mest köpkraftiga ålder, men varken våra städer, distributionslösningar eller logistiksystem är anpassade för beteendet, säger Robert Sommar, godstransportexpert på Sweco.
– Strukturen av lager, terminaler och utlämningsställen behöver förändras för att klara den ökande e-handeln.

Nya krav
Tidigare har köpmönster varit relativt förutsägbart vad gäller tid och plats, men komplexiteten ökar när varor kan inhandlas var som helst, när som helst och leverans kan ske på en mängd olika sätt. Detta ställer helt nya krav på både logistiksystemen och städernas utformning.

– Dagens situation blottar behovet av innovativa distributionslösningar. Detaljhandeln kommer sannolikt att förändras och traditionella butiker kan ersättas av showrooms. Utveckling och testande av olika distributionslösningar pågår på många håll, exempelvis med elcykel och drönare, säger Robert Sommar.

Enligt undersökningen finns det inte heller några regionala skillnader, konsumenter både i tätort och på landsbygd e-handlar, vilket innebär att både städer och glesbygden kan komma att påverkas starkt.

Miljöpåverkan
Den totala påverkan som en ökande e-handel har på trafik och infrastruktur är än så länge oklar, men ineffektiviteten i dagens lösningar kommer, enligt rapporten, leda till ökad trafik och ökade utsläpp i onödan.

– Den sista sträckan i försörjningskedjan anses i allmänhet vara den dyraste, minst effektiva och mest förorenande delen i kedjan. I takt med att e-handeln växer kommer kraven på hållbara lösningar att öka, säger Robert Sommar.

Enligt den undersökningen som föregick rapporten kan drygt varannan svensk tänka sig att vänta två till tre dagar extra om det innebär en mer hållbar distribution. En av fem svenskar är beredda att betala extra för miljövänlig transport. Något som är tydligare hos yngre personer.

Rapporten