Vänd riskerna till möjligheter

Publicerad
2018-07-17
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Att arbeta med projekt är alltid spännande, oavsett om det handlar om att utveckla en ny produkt eller bygga ett nytt hus. Men med projekt kommer alltid risker och beroende på hur vi hanterar dem, kan resultatet bli både bättre eller sämre än tänkt. Därför har riskhanteringsexperten Henrik Szentes nu släppt den nya boken; Tio klassiska risker i projekt. Den behandlar vilka risker man bör uppmärksamma och hur man bäst kan hantera dem.

– Under årens lopp har jag med jämna mellanrum mötts av repliker såsom; Så du jobbar med riskhantering? Du måste vara en riktig pessimist, säger Henrik Szentes.
– Men när jag har fått chans att förklara hur jag ser på risk, inte minst att riskhanteringsarbete är ett effektivt sätt att både nå sina mål och vända risker till möjligheter, backar de flesta från sin position.

De vanligaste riskerna bottnar i mänskligt beteende och bristande kommunikation, något som boken ger många exempel på. Boken bygger på Henriks egna erfarenheter och forskning om projektorganisationer.
Henrik Szentes har en civilingenjörsexamen och driver sedan 2010 ett eget konsultbolag, som riktar sig mot riskhantering och beslutsfattande i stora och komplexa projekt. 2016 doktorerade han i ledarskapsrelaterade paradoxer i projekt och projektbaserade organisationer.
Boken vänder sig till projektledare, chefer och alla andra som på något sätt kommer i kontakt med projekt som arbetsform.