Postnord tappar

Publicerad
2018-07-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Det blev en storförlust för Postnord när de redovisade för årets första kvartal, gällande både omsättning och resultat. Nettoomsättningen blev endast 9,1 miljarder kronor, en minskning om 2% jämfört med samma period 2017; 9,33 miljarder.
Men rörelseresultatet föll ännu kraftigare, från 94 miljoner kronor första kvartalet 2017, till minus 74 miljoner första kvartalet 2018.

– Kostnaderna har fram till idag överstigit de intäkter vi haft, men vi räknar med att det ska vara kostnadsneutralt över året, skriver Håkan Ericsson, VD och koncernchef på Postnord, i rapporten.