Kemikalieinspektionen granskar tidigare syndare på nytt

Kemikalieinspektionen granskar tidigare syndare på nytt

Publicerad
2018-07-04
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Promotion

Kemikalieinspektionen har genomfört en granskning av företag som myndigheten tidigare har anmält till åklagare. 16 av de 19 kontrollerade varuimportörerna åtalsanmäldes på nytt, för brister i kemikaliekontrollen. Den vanligaste bristen som upptäcktes var förbjudna halter av bly i elektronik. Kontrollerna av tidigare anmälda företag genomfördes under 2017.
I tillsynsprojektet kontrollerades 261 varor, bl a hemelektronik, leksaker och sportartiklar. I 61 av de granskade varorna upptäcktes minst ett farligt ämne över gränsvärdet i lagstiftningen. Det innebär att nästan en fjärdedel, 23%, av varorna innehöll förbjudna kemikalier.
Efter inspektionerna har Kemikalieinspektionen anmält 16 av de 19 granskade företagen till åklagare för misstänkta miljöbrott. Kemikalieinspektionen konstaterar i den tillsynsrapport om projektet, som publicerades den 19 februari, att de flesta av företagen har förbättrat sina rutiner för att förhindra farliga ämnen i många av varorna.
En orsak till bristerna, som trots detta upptäcktes, kan enligt tillsynsrapporten vara att många av de granskade importörerna säljer lågprisprodukter, som är den kategori av varor där Kemikalieinspektionen oftast hittar farliga ämnen.
Ytterligare en förklaring kan vara att företagen inte i tillräckligt hög grad prioriterar arbetet med det kemiska innehållet i varorna.

– Det är viktigt att företag som importerar exempelvis elektronik och varor av mjukplast följer lagstiftningen och ställer tydliga kemikaliekrav på sina leverantörer. På det sättet kan företagen bidra till en giftfri vardag och en giftfri miljö, kommenterar Camilla Westlund, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Läs gärna tillsynsrapporten, bilaga 3, där hittar ni de kontrollerade produkterna och företagen. Många av dessa produkter, eller liknande, förekommer i vår bransch. Läs på och kolla vad ni har på hyllan.

// Kjell Harbom, VD SBPR

https://www.kemi.se/global/tillsyns-pm/2018/tillsyn-1-18-aterkontroll-av-tidigare-atalsanmalda-foretag.pdf