Gör det någon skillnad …

Gör det någon skillnad …

Publicerad
2018-06-04
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ledare

I en Gästkrönika med rubriken; Ingenting varar för evigt, skriver Martin Eriksson om vikten av att vara lyhörd inför förändringar i verkligheten och alltid ha kundnyttan i fokus. Martin är en tidigare mångårig medarbetare till Screen&Marknaden, men sedan en tid tillbaka VD för P&K TimeApp AB, som utvecklat och marknadsför ett kompakt affärssystem med många finesser och funktioner. Hans kloka ord är väl värda att lyssna på.

Han tar bl a utgångspunkt från e-handelns enorma tillväxt och vad det inneburit och kommer att innebära för handelns struktur både lokalt, regionalt och internationellt. Förändringar som innebär chans till lönsam förnyelse och utveckling för de som ser de potentiella möjligheterna och förutsättningarna.

Kanske tidningsvärldens kris hade sett annorlunda ut om man redan från början insett och förstått att internet inte var en journalistisk konkurrent som radio och TV, utan ett nytt fenomen som handlade om individens möjlighet till upplevelse, delaktighet och möjligheter att påverka. Det handlade om en livsstil som inte låter sig påverkas av betalväggar eller flamsigt prat om kvalificerad journalistik.
Precis som elektriciteten på sin tid inte var en konkurrent till fotogenen, utan början på en helt ny livsstil; en förändring som berörde allt och alla.

Visst berörs även vår tidning av de digitala kanalerna som snabbt växer fram och visst måste vi hela tiden anpassa oss. Samtidigt visar det sig att print står sig starkt i konkurrensen och har en avgörande betydelse i samband med försäljning och avslut. Visserligen minskar den traditionella annonseringen lite, men content markering och sponsrat redaktionellt material ökar successivt.
På Screen&Marknaden har vi mött förändringarna genom att bl a bredda kretsen av mottagare av tidningen till att i än större utsträckning också omfatta olika typer av slutkunder. Dessutom kommer snart den digitala upplagan av tidningen att passera den analoga, pappersversionen av tidningen. Och det gör skillnad …

Däremot verkar det inte göra någon som helst skillnad att det är val i år. Det politiska käbblet har förvisso tilltagit och nivån på partiledardebatterna når nu till och med under själva sandlådan. Aldrig har väl populismen fått så tydliga ansikten som det vi nu får uppleva. Det är chockerande att detta hela tiden fortsätter och intensifieras; att allvaret i vardagen inte når innanför riksdagshusets massiva väggar. Vår välfärd vilar på en sund samhällsekonomi och på ett lönsamt och framgångsrikt näringsliv; om detta tiger politikerna.

Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, skrev nyligen på DN Debatt och inledde sin artikel så här;
– 53 av totalt 92 initiativ, som regeringen tagit under mandatperioden, har varit till skada för näringslivet. Regelbördan har ökat och skatterna har höjts. Samtidigt har oppositionen försuttit chansen att göra skillnad.

Av debattartikeln framgår också, att de regler företagen behöver följa borde vara färre och enklare, har stöd av hela 72% av svenska folket. Stödet är också påfallande brett. Bland allianspartiernas väljare är stödet 85%, bland de rödgröna väljarna 55% och bland SD-väljarna 78%. I samtliga väljargrupper utom de som röstar på Vänsterpartiet är fler positiva till regelförenkling än negativa.

Gör det någon skillnad … ja, det borde det göra och det borde även våra politiker inse. Partiernas politik måste baseras på tydliga värdegrunder och ideologiska program; inte på populistisk retorik och fåfäng tävlan om poäng i alla opinionsundersökningar. Det om något skulle göra skillnad …

Fast en sak vet vi med säkerhet. Våren, solen och värmen gör skillnad. För bara några veckor sedan var det grått, smutsigt, mörkt och kallt. Så kom det; först med ljuset, sedan med värmen och så till sist denna fantastiska grönska och alla blommorna i diken, parker och ängar. Visst gör det skillnad …

Lars Knapasjö
chefred/ansvarig utgivare
lars@screen-marknaden.se

https://www.dn.se/debatt/valjarna-vill-satsa-pa-foretagen-trots-det-ar-politikerna-passiva/