Trycket stiger

Trycket stiger

Publicerad
2018-05-23
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Under andra kvartalet 2018 tangerar Exportchefindex på de högsta nivåerna sedan mätningarna startade, med ett index på 66,3. Det är en ökning med 3,4 enheter från första kvartalet och indikerar en förstärkt optimism hos exportföretagen.

Exportchefindex visar stämningsläget bland exportföretagen och är en sammanvägning av nuläge och prognos för kommande kvartal. EMI nuläge står för den största ökningen och ökar från 61,4 till 67,5 mellan första och andra kvartalet, en ökning om 6,2 enheter. EMI prognos ökar endast med 0,6 enheter.
Synen på lönsamhet i exportförsäljningen på tremånaders sikt ökade med 20,6 enheter till 72,9 under andra kvartalet. Något som troligtvis beror på den svaga svenska kronan.

– Industrin går på högvarv och aktiviteten i exportföretagen ökar. EMI nuläge tangerar toppnivåerna sedan 2007, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.
– Vi ser en starkt ökad optimism vad gäller lönsamheten i exportförsäljningen. 2018 har fått en väldigt stark

Företagen är fortsatt optimistiska om förväntad exportefterfrågan från samtliga regioner, trots att index föll tillbaka andra kvartalet; ett tapp om 3,4 enheter från 72,0 första kvartalet, till 68,6.
Fallet förklaras helt av en nedgång i förväntningarna på exportefterfrågan från Europa och Nordamerika.