Utomhus/trafikreklam går mot strömmen

Utomhus/trafikreklam går mot strömmen

Publicerad
2018-04-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sverige Mediebyråers medlemmar, minskade under januari med 9,3%, jämfört med samma period 2017. Trots detta kan januari 2018 ses som starkt, då nivån är den näst högsta sedan mätningarna startade. Totalt förmedlades reklam för nästan 1,1 miljarder kronor.
Kategorin Utomhus/trafikreklam visade en positiv tillväxt om 30,4% och Radio en ökning om 2,2% under januari.

– Januari 2018 uppvisar höga nivåer, trots röda siffror på sista raden. De totala medieinvesteringarna föll med 9,3%, jämfört med samma månad 2017 och nedgången drabbade i princip samtliga mediekanaler, säger Staffan Slörner, VD på Sveriges Mediebyråer.
– Men januari 2018 är den näst starkaste månaden i Mediebyråbarometerns historia. Endast förra året var starkare, så nedgången är främst ett tecken på mycket starka jämförelsesiffror och inte en avmattning av annonsmarknaden, som fortsatt går mycket starkt.

Nytt för i år är att kategorin Internet delas upp och redovisas i tre underkategorier; Online display, Online video och sociala medier.

– En nyhet är att vi nu väljer att publicera kategorin Internet i tre underkategorier. Denna kategorisering har implementerats successivt hos mediebyråerna sedan januari 2016, men viktigt att jämförelsetal med tidigare år används med viss försiktighet. Det ska bli mycket intressant att följa de nya kategorierna under året.

En majoritet av mediekategorierna backade under årets första månad och Populärpress backade mest; en negativ tillväxt om 36,1%. Men även Dagspress storstad och Fackpress backade kraftigt under årets första månad.
Printkategorierna, samlade, uppvisade en negativ tillväxt om 21,7% jämfört med januari 2017. Bio fortsätter att backa och under januari backade kategorin med 11,7%.

– För mediekategorin TV får januari anses som relativt stark, trots en nedgång på över 13%. Detta är den näst starkaste januarinoteringen sedan 2012. I analysen bör vi även ha i åtanke att decembers höga medieinvesteringar i TV, delvis kan bero på att första veckan i januari 2018 fakturerades redan då, säger Jochum Forsell, vice VD på IUM.
– Då vi nu byter ut Online video kan vi se att 12% av mediebyråernas köp i rörlig bild går till Online video. Den siffran är lägre än förväntat och speglar inte mediekonsumtionen. Mediebyråerna premierar fortsatt bred och hög räckvidd.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman