Revolutionerar textilåtervinning

Revolutionerar textilåtervinning

Publicerad
2018-04-25
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

En ny svensk och världsunik återvinningsprocess för textiler, presenterades i början av november 2017. Den kallas Blend Re:wind och är den första metoden som lyckas ta till vara på både bomullen och polyestern från tyg med bomull/polyesterfiberblandning.
Forskningen har tagit 6 år och metoden är avgörande för storskalig kommersialisering och framtida produktion av återvunnet tyg.

Blend Re:wind
Det är en komplex uppgift att återvinna textil, till textil i god kvalitet. Kläder består av olika material och fiberblandningar och för att kunna återvinna dem krävs utveckling av nya teknologier och innovationer.
Den globala återvinningen av textil uppskattas idag som nästintill obefintlig. Majoriteten av uttjänta kläder förbränns eller läggs på deponi. Textilavfall är därför en outnyttjad resurs för modeindustrin, som är i stort behov av mer hållbara materialalternativ.
Därför har forskare vid Chalmers och RISE, tillsammans med skogsindustriföretaget Södra, startat forskningsprogrammet Mistra Future Fashion. Inom programmet har man tagit fram Blend Re:wind, som separerar polyester- och bomullsfibrer med hjälp av en kemisk process. Dessa frigörs i tre rena produkter; bomull och polyesterns två byggstenar, en i fast och en i flytande form.
Bomullen återvinns sedan till nya viskosfilament av hög kvalitet och polyestern kan återuppbyggas till nya, starka fibrer. Detta ger cirkulära produktströmmar och innebär att vi kommer närmare lösningen för problemet.
Huvudfokus har varit på återvinning av bomull och att producera nya högkvalitativa viskosfilament från den återvunna bomullen, då bomull är en naturlig cellulosabaserad råvara, med hög miljöbelastning. Därför är det viktigt att återanvända.

– De olika fibrerna i tyget måste separeras innan de återvinns. Polyestern som är en syntetisk fiber, är generellt enklare att hantera än de komplexa naturliga bomullsfibrerna, säger Dr. Hanna de la Motte, projektledare.
– Men tack vare nationell spetskunskap inom cellulosakemi har vi hittat en lösning som även tar vara på bomullen. Därför är vår separationsprocess, med cirkulära lösningar för båda materialen, ett viktigt bidrag till de framtida globala systemen för textilåtervinning. Det behövs för att kunna möjliggöra cirkularitet för både mode och textiler.

Dr. Anna Palmes gedigna doktorandarbete ligger till grund för utvecklingen. Att förstå hur bomull påverkas av slitage har varit A och O i projektet, därför har hon gjort omfattande studier av slitna lakan från sjukhus. Lakan innehållande bomull och polyester. Från denna bomull som utvinns ur de slitna lakanen har därefter fina viskosfilament kunnat framställas.

Med hänsyn
En stor fördel med processen Blend Re:wind är att separationen tar hänsyn till befintliga industrier. Målet har hela tiden varit att integrera med befintlig skogs- och kemiindustri, eller andra återvinningsalternativ.
– Viskosen har samma kvalitet som filament gjorda av kommersiell dissolvingmassa från skogsindustrin, som används i viskosproduktion. Det innebär att materialet förhoppningsvis enkelt kan integreras i dessa processer, säger Dr. Anna Palme.
– Den separerade polyestern kan polymeriseras till hög kvalitet och är lämpliga för integration i befintlig industri.
– Separationen använder kemikalier som redan idag nyttjas i både skogs- och viskosindustrin, vilket därför underlättar möjliga integreringar. Detta för att minimera både miljömässiga och ekonomiska kostnader.
– Att gå från labb till uppskalning är dyrt och är därmed vår största utmaning just nu. Med möjlighet att integrera processen i befintlig industri hoppas vi kunna hantera denna utmaning bra.

Att Blend Re:wind ska ha en bra miljöprestanda har varit ett viktigt krav, forskningsprogrammet Mistra Future Fashion handlar framförallt om att finna lösningar som ger en hållbar modeindustri.
Separationsprocessen uppfyller dessa krav, främst genom att vara vattenbaserad och består av vanliga, billiga bulkkemikalier och en katalysator.

Framtiden ser ljus ut
Nu ser framtiden ljus ut för textilåtervinning.

– Det tog sex år att komma till denna punkt, då vi ser lovande resultat i vår process för framtida textilåtervinning. Men vi är inte ensamma, säger Dr. Hanna de la Motte.
– Det finns många briljanta återvinningsinnovationer och framtiden behöver mer forskning inom området. Gällande Blend Re:wind är vår bedömning att den har stor potential på den globala marknaden i framtiden.