Ny anläggning för metallpulver

Ny anläggning för metallpulver

Publicerad
2018-03-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
3D

Sandvik investerar drygt 200 miljoner kronor i en ny anläggning för tillverkning av finkornigt metallpulver i titan och nickel, inom affärsområdet Sandvik Materials Technology. Investeringen kompletterar det befintliga utbudet av metallpulver och stärker ställningen på den snabbt växande marknaden inom additiv tillverkning.

Efterfrågan på metallpulver för additiv tillverkning förväntas, inom de närmaste åren, öka avsevärt. Titan och nickelbaserade legeringar är avgörande tillväxtområden och utgör en betydande del av marknaden.

– Den här investeringen är betydande för vår framtida tillväxt och innebär att vi breddar vårt utbud av metallpulver, till att omfatta i stort sett alla legeringsgrupper av relevans idag, säger Annika Roos, områdeschef inom Sandvik Materials Technology.

Anläggningen beräknas tas i bruk under 2020 och kommer ligga placerad i Sandviken.

– Metallpulversegmentet och additiv tillverkning blir allt viktigare för oss. Investeringen ska ses som det senaste beviset på vårt engagemang i ett område som vi tror starkt på, säger Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology.