Nu sjunker Elanders vinst

Nu sjunker Elanders vinst

Publicerad
2018-03-20
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

I tidningen Affärsvärlden kan vi läsa, att Elanders redovisar en sjunkande vinst, men en ökad omsättning (11%) för förra årets fjärde kvartal. Resultatet efter skatt hamnar på 45 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (79 få). Nettoomsättningen uppgick till 2.584 miljoner kronor (2.330 få).

Rörelseresultatet exklusive engångsposter blev 86 miljoner kronor (153 få), medan resultatet före skatt exklusive engångsposter uppgick till 68 miljoner kronor (133 få).
En utdelning om 2:60 kronor per aktie föreslås för helåret 2017 (2:60 få).

– Det har varit ett utmanande år som präglats av en stark organisk tillväxt för koncernen, men som samtidigt gett oss viss växtvärk, säger VD Magnus Nilsson i rapporten.

Tillväxten, som främst kommer från nya kundprojekt och affärer, sätter till viss del press på organisationen och bolaget, både resursmässigt och finansiellt, vilket också visar sig i resultatet för perioden, heter det.

– Även om 2017 har varit ett utmanande år för oss ser vi nu med tillförsikt fram emot 2018, då vi hoppas att kunna skörda frukten av vår starka organiska tillväxt kombinerat med genomförda åtgärder, avslutar Magnus Nilsson.