Kraftig ökning av paketförsändelser

Kraftig ökning av paketförsändelser

Publicerad
2018-03-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

År 2016 passerade antalet skickade paket i Sverige 100 miljoner. Det motsvarar en ökning med 7% jämfört med året innan. Ökningen av antalet paket har varit stadig under den senaste 11-årsperioden. Det visar den officiella statistiken för postverksamhet i Sverige som Trafikanalys publicerar.

Kategorin Brev, Adresserade tidningar och Adresserad reklam fortsatte att minska även 2016. Nedgången har pågått sedan början på 2000-talet. Förra året minskade den här typen av försändelser med ca 1% jämfört med 2015 och uppgick till 2,2 miljarder.
Övrig Oadresserad reklam och Gruppreklam hade en liten ökning 2016. Antalet försändelser uppgick till drygt 2,6 miljarder 2016, vilket motsvarar en ökning med ca 1% jämfört med året innan. Antalet skickade paket uppgick till 104 miljoner.

Den svenska postmarknaden bestod år 2016 av totalt 367 företag verksamma inom något av de tre delområdena postbefordran, bud- och kurirverksamhet samt tidningsdistribution. Antalet företag har därmed ökat rejält sedan 2015. Inom delområdena postbefordran samt bud- och kurirverksamhet uppvisar rörelseresultaten under 2016 positiva siffror.