EMI på högsta nivå

EMI på högsta nivå

Publicerad
2018-03-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Chefsexportindex, EMI, ökade med 3,2 enheter till 62,9 första kvartalet 2018, från 59,7 fjärde kvartalet 2017. Det är den högsta nivån sedan andra kvartalet 2011 och påvisar stark optimism bland exportförtagen.
Uppgången förklaras helt och hållet av en kraftig uppgång i EMIs prognos, vilket är index för de framåtblickande frågorna. Denna prognos ökade med 7,5 enheter till 64,4 första kvartalet, från 56,9 föregående kvartal. Däremot föll EMIs nuläge tillbaka med en enhet till 61,4.

– Det är fullt drag i svensk export och Exportchefsindex når högsta nivån sedan andra kvartalet 2011. 2018 har fått en väldigt stark start och exportföretagen visar på stor optimism framöver, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Exportföretagen indikerar viss tillförsikt i nuläget, men ställer sig mer positiva till framtiden än de var vid förra mätningen. Företagen har god framtidssyn på den förväntade exportförsäljningen, liksom lönsamheten i exportförsäljningen och är fortsatt nöjda med exportorderstockarna.

– Index för den förväntade exportefterfrågan ökade påtagligt för Västeuropa och Nordamerika, medan den föll för Asien och Oceanien, säger Lena Sellgren.
– Den förväntade efterfrågan för Västeuropa ökade med 9,3 enheter till 70,3 första kvartalet, från 61,0 föregående kvartal. I Nordamerika ökade index med 12,6 enheter till 73,9 första kvartalet, från 61,3 föregående kvartal.

En större andel företag förväntar sig längre leveranstider på tre månaders sikt, andelen steg från 11,8% till 14,3% mellan kvartalen. Samtidigt sjönk andelen företag som förväntar sig kortare leveranstider från 14,1% till 8,3% under samma period.
Att fler företag förväntar sig längre leveranstider för exporten är positivt och signalerar ett ökat resursutnyttjande i företagen.

QR; Exportchefsindex första kvartalet 2018