25 delar på 21

25 delar på 21

Publicerad
2018-03-26
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Konsumentverket beslutade i början av februari, vilka ideella organisationer som ska få ta del av organisations- och verksamhetsstödet på 21 miljoner kronor för år 2018. Nytt för i år är att stödet är utökat med 8 miljoner kronor.

Organisationsstöd
5 av 8 organisationer som ansökte om organisationsstöd beviljades 200 000 kronor vardera; Föreningen Gröna Bilister, Motormännens Riksförbund, Resenärsforum, Sveriges Konsumenter och Äkta Vara Sverige.

Verksamhetsstöd
25 av 31 organisationer beviljades verksamhetsstöd. Fem av dessa beviljades även organisationsstödet på 200 000 kronor; Sveriges Konsumenter får 7 950 000 kr, Gröna Bilister och Motormännens Riksförbund tilldelas 500 000 kr var, Äkta Vara Sverige tar emot 400 000 kr och Resenärsforum 250 000 kr.
Ytterligare fem organisationer får dela på fyra miljoner, som är avsatt till arbete med information om produktionsvillkor i andra länder; Fair Action får 1 500 000 kronor, Föreningen Fairtrade i Sverige samt Swedwatch får 900 000 kronor var, Unionen mottar 500 000 kronor och Organisationen Fair Trade Återförsäljarna tilldelas 200 000 kr.
De 15 övriga organisationerna tilldelas stöd på mellan 1 300 000 och 160 000 kronor; Svenska Naturskyddsföreningen, Villaägarnas Riksförbund, Föreningen Medveten Konsumtion Sverige, Cykelfrämjandet, Svensk Cykling, Svensk mat- och miljöinformation, Familjeslanten Gävle, Svenska Celiakiförbundet, EKSAM, Jordens Vänner, Dalarnas Bildningsförbund, Funktionsrätt Sverige, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, Astma- och Allergiförbundet samt Svenska Celiakiungdomsförbundet.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman