Vem bär ansvar i det nya medielandskapet?

Vem bär ansvar i det nya medielandskapet?

Publicerad
2018-02-09
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Medierna och etiken är namnet på den bok, som samlar diskussionen om etiken i det nya medielandskapet som är på framväxt. Spelar webbjournalistiken med samma regler som den traditionella journalistiken, eller tar den ut svängarna mer?

– Det behövs en förnyad diskussion om medieetikens funktion i ett nytt mediesamhälle. Den diskussionen vill vi vara med och bidra till, säger Martin Ahlqvist, författare.

Frågor som boken tar upp är; Vad blir medieetikens roll i det medielandskap som växer fram? Har den spelat ut sin roll? Kan en etisk hållning bli en konkurrensfördel för de traditionella medierna, när konkurrensen om publiken ökar? Hur ska den enskilda eller blivande journalisten se på sin egen roll ur ett etiskt perspektiv?

– Vi hoppas och tror att den här boken ska vara till nytta, inte bara för journalister och studerande av kommunikation och journalistik. Den ska även vara till nytta för alla som i sitt jobb, eller till vardags, på något sätt påverkas av mediernas rapportering, säger Tommy Borglund, författare.

Boken innehåller fall från Pressombudsmannen (PO), yrkesetiska regler, diskussionsfrågor och ett flertal intervjuer med ledande personer i branschen;

• Hanna Stjärne, VD på Sveriges Television
• Thomas Peterssohn, mediechef med tidigare positioner som VD på MittMedia, TT och chefredaktör för Affärsvärlden
• Lisa Bjurwald, journalist och chefredaktör för Författaren
• Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och författare
• Sofia Olsson Olsén, chefredaktör Aftonbladet
• Ola Sigvardsson, Allmänhetens pressombudsman (PO)
• Jesper Strömbäck, professor i journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet
• Nicklas Lundblad, adjungerad professor i innovation vid KTH och chef för Googles europeiska samhällspolitiska avdelning