Mittuniversitet leder nytt EU-projekt

Mittuniversitet leder nytt EU-projekt

Publicerad
2018-02-27
Skribent
Redaktionen
Ämnen
3D

Det etableras ett nytt centrum för additiv tillverkning i Norrland. I ett EU-projekt satsas 15 miljoner kronor för att stärka företagen i regionen och det Mittuniversitet står som ledare i projektet.

– Det unika är att vi får möjlighet att samverka över gränsen och dra nytta av vår kompletterande expertis. Projektet kommer att bidra till att företag i regionen får ut nya, unika produkter på marknaden som ökar deras konkurrenskraft.
– Jag är också övertygad om att projektet kommer att leverera utmärkta resultat både vad gäller forskning och utveckling, säger Lars-Erik Rännar, projektledare och universitetslektor vid Mittuniversitet

Projektet går under benämningen Trojam-3DC, där Mittuniversitet samverkar med Norges tekniska-naturvitenskapelige unvierstet, NTNU och SINTREF Raufoss Manufacturing AS.
Området additiv tillverkning, också kallat 3D-print eller additive manufacturing (AM), har fått ett allt större intresse från både regional och nationell industri. Tekniken spås vara en av de drivande krafterna för att återindustrialisera västvärlden och att vara en viktig komponent i den framtida digitaliseringen av industrin.