Meddelande från Sweflex

Meddelande från Sweflex

Publicerad
2018-02-02
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Den svenska flexografiföreningen Sweflex meddelade att man avser att förändra medlemsavgiften. På årsmötet 2017 togs beslutet att medlemsavgiften för 2018 blir 500 kronor och serviceavgiften 6 500 kronor.
Aktiebolaget Svenska Flexografiinstitutet AB byter namn till Sweflex Facilitators AB.