GrafKom expanderar

GrafKom expanderar

Publicerad
2018-02-01
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Magnus Thorkildsen, idag VD för Grafisk Bransjeforening i Norge, blir nydelägare i nätverket GrafKom tillsammans med Ulf Sunnberg och Ola Karlsson. Därmed expanderar GrafKom både resursmässigt och geografiskt, för att hjälpa branschen utnyttja de möjligheter som finns med digitalisering och en allt större geografisk marknad.

Nätverket GrafKom med närmare 200 medlemmar är ett medlemsnätverk för företag och organisationer, som är intresserade av utvecklingen och de nya möjligheterna med grafisk kommunikation i en alltmer digital värld. Medlemmar är alltifrån de största grafiska företagen till mindre tryckerier, copyshops, interntryckerier, grafiska skolor, maskin- och materialleverantörer och reklamköpare.
GrafKomnätverket är öppet för alla intresserade och alla medlemmar är med på samma villkor.

Nätverksarbetet drivs av öppenhet, kreativitet, ansvar samt vilja att dela med sig, vilket skapar ett mervärde till nätverkets medlemmar. GrafKom lägger stor vikt vid fysiska nätverksträffar och möten som flaggskepps-eventet; GrafKom I/O, som arrangeras två gånger per år.
Andra event, utbildningar och workshops arrangeras tillsammans med medlemmarna i aktuella och viktiga frågor. GrafKom samarbetar med Branschkoll.se och Micro Consulting för omvärldsbevakning och konsultverksamhet

Magnus Thorkildsen har de senaste fem åren varit VD för den grafiska branschföreningen i Norge och tidigare jobbat på bl a Cision i både Norge och Sverige. Magnus Thorkildsen börjar på GrafKom den 1 januari 2018.

Ökad globalisering och digitalisering
Globalisering och digitalisering påverkar alla företag i branschen. Oavsett om man vill agera på en bredare marknad eller är en lokal aktör, som konkurrerar med globala företag, måste man anpassa sig.

– Detta är något som skapar stora möjligheter för branschens företag och det är GrafKoms uppgift att möta detta tillsammans med medlemmarna, säger ordförande i GrafKom, Ulf Sunnberg.
– Branschen har en ljus framtid och för att lyckas måste man anpassa sig. Ett dynamiskt branschnätverk inspirerar och skapar nya affärskontakter, säger Magnus Thorkildsen.

Unik kombination
På samma sätt som Ulf Sunnberg driver en konsultverksamhet och Ola Karlsson driver Branschkoll kommer Magnus Thorkildsen att jobba med GrafKom som ett projekt bland andra uppdrag.

– Genom att jobba med flera olika projekt parallellt breddas våra personliga nätverk, vilket är en av framgångsfaktorerna för GrafKom, säger Ola Karlsson.