Förhoppningen om framtida teknologi

Förhoppningen om framtida teknologi

Publicerad
2018-02-08
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Ricoh gav Censuswide i uppdrag att genomföra en global undersökning, som slutade med 3 669 personer svarade varav 101 var från Sverige. Det framkommer, att många upplever problem med den administrativa arbetsbördan.
Svenska medarbetare uppskattar, i snitt, att de skulle spara 88 minuter om dagen med rätt teknik. På en vecka blir det drygt 7,3 timmar. De alltjämt ökande kraven på dokumentation i arbete och styrning via dokumentation gör att många upplever att de får mindre tid att ägna åt kärnverksamheten.

Artificiell Intelligens – AI
Resultatet visar även en förekommande positiv inställning till att ny teknik som automatisering och artificiell intelligens, kommer ha en positiv inverkan på arbetssituationen i framtiden.
Nästan var fjärde tror att robotar skulle kunna effektivisera arbetet och över hälften, svarade att de upplever en obalans mellan privat- och arbetsliv, som de tror teknologi skulle kunna lösa.