Blodig profil

Blodig profil

Publicerad
2018-02-12
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Blodgivningsverksamheterna i Sverige är organiserade i landsting och regioner, där visuell identitet, namn och tonalitet skiljer sig över landet. Nu har en ny grafisk profil tagits fram för att skapa ökad tydlighet och möta förväntningarna på en mer enhetlig kommunikation.
Målet med den nya grafiska profilen är att skapa uppmärksamhet för blodgivning och därmed rekrytera samt behålla blodgivare. Nu samlas alla landstings och regioners blodgivningsverksamheter under GeBlod.

– Med den nya grafiska profilen blir det lättare att känna igen GeBlod oavsett var i landet man befinner sig. Profilen är också bättre anpassad till de digitala kanaler och tjänster som vi erbjuder, säger Ulrika Ljung, ordförande GeBlod Kommunikation.

Utan blod stannar sjukvården. Därför måste blodverksamheterna vara en känd och synlig samhällsaktör. Varje år behöver närmare 100 000 personer i landet få blodtransfusion. Något som hade varit omöjligt utan de 220 000 blodgivare, som varje år frivilligt delar med sig av sitt blod och räddar liv.

– För att skapa bra förutsättningar för blodgivning i landet behövs en tydlig avsändare både nationellt och lokalt. En viktig aspekt i arbetet har därför varit att skapa en flexibel identitet, som kan fungera utifrån de olika förutsättningar som finns i landstingen runtom i landet, säger Bjarne Otterdahl, VD på Identity Works.

Den nya profilen har införts successivt under hösten och den 14 november ändrades utseendet på geblod.nu samt i sociala medier.

– Varje år behöver vi rekrytera 45 000 nya blodgivare för att möta efterfrågan på blod, då ungefär lika många slutar ge blod av olika anledningar, säger Ulrika Ljung.
– Det är viktigt att vi syns i samhället och vi har även tagit fram ett stödmärke som kan användas av de företag och organisationer som vill visa att de stödjer blodgivningen.

 

Hemsidan; https://geblod.nu/