Västerås, en tryggare stad

Västerås, en tryggare stad

Publicerad
2018-01-02
Skribent
Redaktionen

Svenska Stadskärnor utnämnde Västerås till Årets Purple Flag-stad i Sverige 2017; utmärkelsen som präglar utvecklingsarbetet för tryggare och levande städer, även efter klockan 17:00.
Västerås prisades för framgången och det kontinuerliga arbetet, med en bred samverkan mellan lokala aktörer, man haft under det gångna året.

– Västerås har implementerat Purple Flags områden i kommunens handlingsplan och säkrat arbetet för en tryggare, attraktivare stad för framtida generationer, säger Tomas Kruth, projektledare för Purple Flag på Svenska Stadskärnor.

Bland det som Västerås planerat och genomfört är ny belysning i stadsparken och fler aktiviteter nattetid. Kvällsekonomin, som syftar till bredare utbud mellan 17:00-05:00, har stärkts. Antalet besök för perioden januari-maj ökade med hela 23%, jämfört med 2016.

Purple Flags motivering till Västerås som årets Purple Flag-stad 2017 lyder;
För deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden; säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Med Purple Flags modell har man förstärkt sin samverkan ytterligare och ändrat fokus på sin verksamhet att inte bara gälla dagtid, utan hela dygnet.
En lång rad åtgärder har genomförts och mätningar visar att såväl antalet aktiviteter som besök har ökat inom Purple Flags fyra tidszoner. Det visar omtanke och lyhördhet för sina invånare och besökare, genom sina ständiga förbättringar och ambitioner att skapa ett trivsamt, tryggt, säkert och levande Västerås dag- som kvällstid.
Särskilt betryggande är det att man nu också lyckats implementera Purple Flags fokusområden i kommunens handlingsplan och därmed säkrat det fortsatt viktiga arbetet för en attraktiv stad, för såväl dagens som framtidens generationer.