Axfood blir mer klimatsmart

Axfood blir mer klimatsmart

Publicerad
2018-01-15
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

I ett led i den strategiska satsningen på att minska det totala användandet av fossil plast, satsar nu Axfood på klimatsmarta förpackningar till utvalda produkter för varumärkena Såklart och Garant.

– I vårt hållbarhetsarbete är det viktigt att se till produktens helhet och inkludera såväl innehåll som förpackning. Därför lägger vi allt större vikt vid att ta fram klimatsmarta förpackningar på våra egna varor, säger Lisa Säfwenberg, förpackningsutvecklare på Axfood.

När en ny förpackning utvecklas är miljöaspekten extra viktig, inte minst vid valet av material. Förpackningen konstrueras för att undvika onödigt svinn och ska vara enkel att återvinna. Utöver det ska den innehålla så lite luft som möjligt.
Redan för ett par år sedan påbörjades arbetet med att byta ut förpackningarna på frysta grönsaker för Garant. Det nya nu är att plast tillverkad av fossil råvara byts ut mot plast från förnybar råvara.

– Fördelen med ett enda plastmaterial är att det går att materialåtervinna i vårt vanliga återvinningssystem, istället för att gå raka vägen till förbränning. Plasten får på så sätt ett andra liv och kan användas i nya produkter så länge den källsorteras, säger Lisa Säfwenberg.

Förpackningarna inom varumärket Såklart är tillverkade av antingen returplast eller plast från sockerrör, allt papper som används till förpackningarna är FSC-märkt.

26 ton koldioxid
Genom att byta ut plasten sparas ca 26 ton koldioxid per år, vilket motsvarar en drygt 13 000 mils bilresa eller mat för 13 personer i Sverige under ett år.