Är vi verkligen så trofasta?

Är vi verkligen så trofasta?

Publicerad
2018-01-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Yougov genomförde tidigare i år en undersökning, som publicerades i rapporten Sweden: The brand Boycotter. Där framkommer det att hela 28% av de svenska konsumenterna vänder kappan efter vinden, som en direkt följd av negativa rykten eller skandaler hos ett varumärke.
40% av de tillfrågade har slutat använda ett varumärke efter rykten om dålig behandling av djur, 39% har slutat efter att produkten haft en negativ inverkan på konsumenternas hälsa och 37% har slutat när det framkommit orättvis behandling av de anställda.
Det verkar som att svenskar är mer motiverade att bryta med ett varumärke mer på grund av företagets etik och moral, än hur nöjda de är med produkten. Däremot ska nämnas att hela 51% inte slutar använda ett varumärke trots skandaler.
Rapporten i sin helhet finns att ladda ner från Yougov.se och den visar även vad som kännetecknar de som bojkottar varumärken när det gäller demografi, åsikter och konsumentmönster.
Yougov-rapporten visar också att vägen tillbaka för bojkottade företag är väldigt lång. 62% av dem som har slutat använda ett varumärke använder det fortfarande inte och endast 5% använder det lika mycket som tidigare.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman