Var sjätte småföretagare

Var sjätte småföretagare

Publicerad
2017-12-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Sex av tio småföretagare i Sverige vill slippa arkivera papperskvitton och istället använda digitala kvitton, enligt en undersökning från Visma. Däremot skulle en sådan övergång kräva en lagändring.

– Digitala verktyg har revolutionerat kvittohanteringen, men lagstiftningen i Sverige släpar efter. Istället för att tvingas sätta kvitton i en pärm borde småföretagare få använda tiden att utveckla verksamheten och skapa jobb, säger Daniel de Sousa, VD på Visma Spcs.

Elektronisk lagring av papperskvitton är idag inte tillåtet. Även om de fotas eller skannas in, måste originalkvittot sparas i tre år och den digitala kopian i ytterligare fyra år.

– De flesta småföretag anlitar en redovisningskonsult. Så länge man inte får lagra papperskvitton elektroniskt, tvingas redovisnings- och revisionsbyråerna hantera stora mängder papper manuellt, säger Daniel de Sousa.
– Det försvårar en digital omställning av branschen och står i vägen för ett modernt samarbete mellan företag och byrå.

Undersökningen genomfördes via mail och svarades på av 1 110 företag.