Högtryck i svensk export

Högtryck i svensk export

Publicerad
2017-12-21
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Exportchefsindex ökade till 59,7 i fjärde kvartalet, från 58,9 i föregående kvartal. Uppgången förklaras av en positiv förväntan på exporten de kommande månaderna. Exportchefsindex har legat högt kring 60 under hela 2017, vilket är betydligt hägre än det historiska genomsnittet på 55,5.

– Det är tydligt att det råder högtrycker på den svenska exportmarknaden, med goda utsikter framöver. Exportchefsindex ökade fjärde kvartalet och uppgången förklaras helt och hållet av en ökning i EMI prognos, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.
– Exportföretagen är mer optimistiska om framtiden än vid föregående mätning. Det talar för att exportföretagen kommer att få en bra start 2018.

Andelen exportföretag som väntar sig en ökad marknadsefterfrågan de närmaste månaderna ligger fortsatt på en hög nivå, för samtliga regioner. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan de olika regionerna.
Index för förväntad efterfrågan från skärskilt Västeuropa, men även från Nordamerika, ökade fjärde kvartalet. Däremot föll index för övriga regioner, med ett särskilt stort fall för Asien och Oceanien.

– Att den förväntade marknadsefterfrågan från Asien och Oceanien skulle falla till 60,5 med hela 10,6 enheter, vilket är under det historiska genomsnittet, hade vi inte förväntat oss, säger Lena Sellgren.
– Index ligger fortsatt över 50-strecket, så det finns ingen anledning till oro i nuläget. Men vi kommer att följa utvecklingen noga framöver.