Digitaliseringen, en utmaning för äldre

Digitaliseringen, en utmaning för äldre

Publicerad
2017-12-18
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Övrigt

Sex av tio svenskar tycker att det är viktigt att hänga med i digitaliseringen. Samtidigt anser 88% av medborgarna att den digitala utvecklingen innebär utmaningar för äldre personer. Det visar Vismas nya rapport; Det digitala samället.

– Digitaliseringen ska vara till nytta för hela befolkningen, oavsett ålder och kunskapsnivå. Det ställer höga krav på oss och alla andra som tar fram nya digitala lösningar, vad gäller användarvänlighet och enkelhet, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Vismas rapport kartlägger och tar tempen på attityder kopplade till digitaliseringen hos befolkning, företag och myndigheter. Rapporten visar bl a att 61% av svenskarna anser det viktigt att hänga med i den digitala utvecklingen.
Anledningarna skiljer sig åt, men främst tycker många att den bidrar till att de kan bli mer kompetenskraftiga i arbetslivet och att den egna effektiviteten ökar. Men samtidigt som närmare nio av tio svenskar är positivt eller neutralt inställda till den digitala utvecklingen, ser hela 98% hinder för vissa samhällsgrupper att hänga med.
Framförallt anses den vara mest utmanande för äldre personer.

Fler anser sig vara digitala
Den digitala mognaden är relativt hög bland landets invånare. Ungefär åtta av tio svenskar anser sig vara lika eller mer digitala än genomsnittet. I den yngre åldergruppen, 18-29 år, är självförtroendet högst.
Där tycker hela 38% att de är mer digitala än genomsnittet. Det kan jämföras med personer i åldrarna 60-74 år, där endast 13% svarar detsamma.

– I takt med att fler och fler processer och verktyg digitaliseras blir den digitala kompetensen allt viktigare i många branscher. Det är positivt att så många vill hänga med i utvecklingen, säger Pär Johansson.
– Samtidigt är det viktigare än någonsin att redan i tidig skolålder uppmuntra ungas tekniska nyfikenhet och digitala förståelse. Kunskaper inom exempelvis programmering kommer hela tiden att stiga i värde.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman