Tysk lag rör svensk export

Tysk lag rör svensk export

Publicerad
2017-11-02
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Förpackning

Det tyska parlamentet har nyligen infört en lag, Verpackungsgesetz, som berör svenska företag som exporterar förpackade varor till Tyskland. Detta framgår av ett pressmeddelande av tysk-svenska handelskammaren.

Enligt den nya förpackningslagstiftningen, som träder i kraft den 1 januari 2019, behöver bl a företag registrera sig och lämna in uppgifter om förpackningsmängder, till en nyinrättad myndighet vid namn Zentrale Stelle.
De företag som överskrider mängder om 80 ton glas, 50 ton papper/papp/kartong eller 30 ton plast-, laminat- eller aluminiumförpackningar under ett år, måste lämna in fullständighetsförklaringar och att en revision genomförs.
Det hela har sin botten i att återvinningskvoterna i landet måste bli betydligt högre, något som de olika återvinningssystemen måste jobba för. Målsättningen är en kvot på minst 63% återvunna plastförpackningar och 90% för förpackningar av metall, glas och papper, år 2022.

– Viktigt att nämna är att även företag som inte kommer upp i dessa mängder förpackningsavfall kan tvingas lämna uppgifter till den centrala myndigheten vid en begäran, säger Norman Karsch, chef för miljörapportering på Tysk-Svenska Handelskammaren.

Åsikterna om den nya myndigheten är skilda; vissa menar att det finns en risk att det förvandlas till en allt för stor administrativ myndighet, medan andra tror att det kommer bidra till en bättre och effektivare uppföljning av den nya lagstiftningen.