Teknikskifte optimerar ACG Accents leverans

Publicerad
2017-11-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Print & mer

Transferproducenten ACG Accent befinner sig i ett stort teknikskifte och för nu över halva sin produktion till digitalt tryck. Därmed placerar man sig främst på transfermarknaden vad gäller automatisering och digitaliserad produktionsteknik, med en betydligt snabbare leveranstid och högre kvalitet som följd.

ACG Accent började redan under våren 2017 att lägga om sin maskinpark för en effektivare produktion med en ny automatiserad produktionslina. Samtidigt gjorde man också en gemensam digital maskininvestering inom koncernen.

Nästa steg i digitaliseringen
Efter testkörningar och implementeringar av den helautomatiserade produktionslinan, tog man i höstas nästa steg mot det nya digitala produktionssättet, med ytterligare en automatiserad produktionslina. Från och med årsskiftet beräknas halva produktionen ha övergått i digitalt tryck.

– För att höja kundtryggheten och öka våra volymer fortsätter vi vår resa mot en fullskalig digitaliserad produktion.
– Vi känner en stark framtidstro i vetskapen om att vi nu kommer att kunna leverera vår fantastiska produkt både snabbare och bättre, säger Mikael Corbé, marknadschef på ACG Accent.

Ger bättre precision
Med den nya maskinparken blir färger och toningar nu mer exakta och det blir också möjligt att använda fler avancerade toningar med hög repeterbarhet; något som är svårare i traditionellt screentryck. Genom att stapling och iläggning nu sker automatiskt, med hjälp av positioneringskamera, kommer produktionstiden signifikant förkortas. Dessutom ökar kundernas leveranstrygghet eftersom produktionens felkörningsprocent minimeras.

– För att kunden ska få samma utseende på bäraren till transfern oavsett om den är producerad digitalt eller i screen – går vi gradvis över till matta bärare på alla dekaler, säger Mikael Corbé.

Fortsatt stark miljöprofil
Sammantaget satsar ACG Accent och ca 20 miljoner kronor på sin digitala utveckling och samtidigt som produktionen blir effektivare så behåller företaget sin medvetna omtanke om miljön.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman