SBPR kikar in i framtiden, del 9

SBPR kikar in i framtiden, del 9

Publicerad
2017-11-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Digitaliseringen är fett ute
Just så sa framtidsspanaren Johnny Sundin på Tendensdagen i Stockholm. Vi har slagit huvudet i taket vad gäller digitalisering. Vi måste lägga in en eller ett par personliga möten i säljprocessen i B2B, eller som Johnny sa; H2H, Human to Human.
Eftersom jag tidigare har skrivit om att försäljningen av papperskalendrar ökar i framförallt USA, men nu också i Tyskland. Även om de inte ser ut som de gjorde för 20 år sedan, var detta inte helt oväntat.

VD och chef måste tänka i nya banor
Anders Parment, forskare vid Stockholms universitet, redogjorde en undersökning om hur medarbetare födda på 90-talet reagerar på vad chefen säger.

I Ryssland tar 77% av 90-talisterna emot chef eller VD:s direktiv, utan att ifrågasätta det. I Tyskland är siffran 69%, men i Sverige är det bara 7% som inte ifrågasätter chefens direktiv. Här ser man det mer som ett inlägg i debatten.

VD:ar och chefer måste i framtiden underbygga sina beslut, så man har på fötterna med bra argument och kan få debatten så kort som möjligt. Att ändra attityd på 90-talisterna är knappast görligt, utan det är anpassning till nya tider som gäller.

Myndigheter startar dialog med textilbranschen
Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen inledde i oktober en dialog med textilbranschen. Dialogen ska pågå under tre år med två möten per år. Syftet är att minska branschens miljöpåverkan, genom att bl a sprida goda exempel.

– Det finns en del verktyg för hållbarhetsarbete i textilbranschen som vissa företag använder, men inte alla. Om det beror på okunskap, vill vi råda bot på det, säger Emma Westerholm, utredare på Kemikalieinspektionen.

Dialogen rör bl a vattenanvändning, textilråvara och skadliga kemikalier. Emma Westerholm säger att textilbranschen använder mycket kemikalier, samtidigt som kemikalieområdet är relativt oreglerat.
Det finns enligt Kemikalieinspektionen en stark drivkraft i branschen att jobba med kemikaliefrågorna och bidra till att utveckla reglerna.

– I frågor där det finns en enighet kan branschen och myndigheterna gemensamt driva frågorna nationellt och internationellt, säger Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket.
– Med gemensamma insatser blir det möjligt att komma längre, än vad lagstiftningen ensam kan göra, samtidigt blir det enklare för svenska konsumenter att göra hållbara val kring textil.

// Kjell Harbom, VD SBPR