Nytt test ska allergisäkra produkter

Nytt test ska allergisäkra produkter

Publicerad
2017-11-06
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Lundaforskare har utvecklat ett test, som inte bara visar om en kemikalie är allergiframkallande, utan också hur stark den allergiska effekten är, vilket möjliggör bättre gränsvärden än idag. Idag är detta inte möjligt utan djurförsök i dagsläget.

Idag finns stor okunskap om hur kemikalier runtomkring oss påverkar vår hälsa och miljö, anser EU, som därför successivt skärpt lagstiftningen de senaste åren. Företag och tillverkningsindustri måste nu visa att de har betydligt bättre koll på hela 30 000 kemikalier; samtidigt som djurförsöken ska bli färre. Utöver att kemikalier måste allergitestas, behöver man också ta reda på hur kraftigt allergiframkallande de är. Ett nytt test blir en välkommen nyhet för dem som berörs av förändringen.

– Vi måste förhålla oss till att kemikalier finns och behövs i vårt samhälle, precis som naturliga ämnen som också kan göra oss allergiska.
– Genom att testa deras hälsopåverkande effekter innan de används i kosmetika, färg, rengöring och andra produkter, så kan vi ersätta dem med säkrare substanser och därmed undvika kliniska symptom. Man slipper rätta till efteråt, säger Malin Lindstedt, professor i immunteknologi vid LTH, Lunds universitet.

Istället för djurförsök använder sig Malin Lindstedt och hennes forskarkollegor av mänskliga celler, som de utsätter för olika kemiska substanser. Med sin genanalys, som de kallar GARDpotency, går det att få reda på hur kroppens immunförsvarsceller reagerar på kemikalierna: kraftigt allergiframkallande, svagt eller inte alls.

– Vi kunde med hjälp av ett oberoende testdataset förutsäga styrkan med 78% säkerhet, säger Malin Lindstedt.

Testet har redan börjat användas i begränsad omfattning. Försäljning sker via ett av universitetets spinoff-bolag.