Klädd i 100% svenskt papper

Klädd i 100% svenskt papper

Publicerad
2017-11-22
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Produktmedia

Skogen processeras och förädlas till papper i pappersbruken. Därefter skickas det vidare och blir spunnet till tråd hos Svenskt Konstsilke. Denna papperstråd förvandlas till tyg i stickmaskiner på Textilhögskolan i Borås.
Detta är en del av processen i projektet; Entis – Etablera närodlad textil i Sverige. Ett samarbete mellan parter inom svensk skogs-, pappers- och textilindustri som samverkar för att skapa textilproduktion.

– Textil av papper finns idag, men det unika med det här projektet är att man har tittat på möjligheterna till återvinning och att man utmanar befintliga produktions- och återvinningstekniker, för att åstadkomma ett cirkulärt flöde, säger Lena-Marie Jensen, arbetsledare och projektkoordinator på högskolan i Borås.
– En av de stora utmaningarna i framställandet av ett papperstyg har varit att sticka i pappersgarn istället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material.

– Det är extra kul att se samverkan växa fram i ett projekt med parter från flera olika branscher och jag ser fram emot att även prototyper för interiöra tillämpningsområden kommer fram i projektet.

Behovet av textila fibrer växer i takt med att den generella levnadsstandarden höjs och att jordens befolkning ökar, som enligt FN kommer nå 9,2 miljarder människor år 2050.
Projektet ENTIS vill belysa vikten av att undersöka alternativ till bomull och syntetfibrer, för att matcha framtidens fiberbehov.