Högre tillväxt i detaljhandeln 2018

Publicerad
2017-11-28
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Den svenska detaljhandeln visar en något avmattad tillväxt, men har fortsatt framåtrörelse tack vare bl a lågräntemiljö, befolkningstillväxt och en stadig trend, med allt fler sysselsatta.
Enligt HUIs prognos för den totala detaljhandeln 2017, ligger på 2,5%. Medan prognosen för 2018 uppgår till 3,0%, efter en budgetproposition från regeringen som innehåller förslag som kraftigt gynnar konsumtion.
Förslagen som gynnar prognosen är höjt barnbidrag och sänkt skatt för pensionärer, vilket ger pengar som i högre utsträckning kan komma att gå till konsumtion.

– Riksbank och regering eldar på konsumtionsutrymmet i brinnande högkonjunktur, vilket ger mycket goda förutsättningar för handeln och konsumtion, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

Under första halvåret 2017 nåddes även en milstolpe i detaljhandeln, då hela tillväxten i sällanköpshandeln kunde hänföras till den växande e-handeln.

– Trots den starka konjunkturen har emellertid många handlare ett stort behov av att uppdatera sina erbjudanden och att anpassa sig till en digital era, säger Jonas Arnberg.

Svensk ekonomi håller fortsatt god fart
Under andra kvartalet 2017 accelererade tillväxten dessutom, jämfört med årets första kvartal. Drivet av främst investeringar och export.
HUIs BNP-prognos för helåret 2017 revideras upp till 2,9%, jämfört med 2,4% som tidigare. BNP-prognosen för 2018 revideras till 2,5%, jämfört med tidigare 2,1%.