Den gråa flaskan är 100% återvunnen

Den gråa flaskan är 100% återvunnen

Publicerad
2017-11-16
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Miljö

Den gråa såpaflaskan från ICA varumärket Skona, är tillverkad av 100% återvunnen plast och helt utan tillsatta färgämnen. Genom ett samarbete har ICA, Plastkretsen, Swerec, Novoplast och Emballator skapat ett cirkulärt system.

– För att lösa de klimat- och miljöutmaningar som vi står inför, måste vi samarbeta och här har vi tillsammans skapat ett cirkulärt system, säger Kerstin Lindvall, direktör för Corporate Responsibility på ICA Gruppen.
– För kunderna blir det dessutom tydligt att systemet fungerar, när en flaska i hyllan är gjord helt och hållet på den plast kunderna själva lämnat till återvinning.

50 kilo återvunnen plast krävs för att tillverka 1 000 nya flaskor till ICA Skona såpa. Materialåtervinning av plast ger drygt 50% lägre utsläpp av växthusgaser, jämfört med energiåtervinning.
Dessutom kan plast återvinnas upp till sju gånger.

– En stor del återvunnen plast går idag till energiåtervinning, eftersom efterfrågan och användningsområdena gör returplast varit begränsad, säger Louise Nilsson, chef för produktinnovation på ICA Gruppen.
– Genom en flaska, där vi accepterar en varierad gråfärg, kan vi ta till vara på plasten och materialåtervinna den, utan att tillsätta nya färgämnen. Vi har nu lyckats med detta småskaligt och nu arbetar vi med att skala upp processen.

– Den processbeskrivning som ICA och Swerea tar fram, kommer dessutom att kunna komma hela branschen till godo.

Kerstin Lindvall
Foto: Claudio Bresciani