Investeringarna tog fart i sommar

Publicerad
2017-10-12
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Totalt sett ökade medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, under juni och juli med 2,4%, jämfört med samma månader 2016. Delvis kan ökningen tillskrivas icke periodiserad data, då 2017 hade en faktureringsdag mer än 2016.
Totalt förmedlades 1,6 miljarder kronor under juni och juli.

Radio, som ökade med 21,8% under sommaren, blev sommarens vinnare. Ackumulerat ligger kategorin med en positiv tillväxt om 24,7% för 2017.

– Sett ur ett historiskt längre perspektiv kan vi se att mediebranschen mår bra. Ackumulerat hittills i år har medieinvesteringarna ökat med 4,1% och kommer sannolikt att bibehålla ökningstakten under hela 2017, säger Staffan Slörner, VD på Sveriges Mediebyråer.
– I analysen bör vi även ha i åtanke att stora sportevenemang drev medieinvesteringarna under sommaren 2016, såsom fotbolls-EM och OS.

Dagspress kväll, sök, populärpress, fackpress och dagspress storstad är de mediekategorier som uppvisade negativ tillväxt under juni och juli. Men för helåret är dagspress storstad, den kategori som haft störst negativ tillväxt om 21,5%.

– Dagspress landsort håller emot den generella nedgången inom print och ligger på samma intäkt som sommaren 2016. De övriga printkategorierna tappar dock kraftigt, säger Jochum Forsell, vVD på IUM.
– Nedgången under sommarmånaderna juni och juli ligger på 18,9% för dagspress kväll, dagspress storstad, fackpress och populärpress.