Dags att vända upp och ner på gamla sanningar

Dags att vända upp och ner på gamla sanningar

Publicerad
2017-10-03
Skribent
Redaktionen

Ingen kan undgå att notera, att allt typ av handel är på väg in i en närmast total förändring och omstöpning. Något som berör allt ifrån grundläggande branschstrukturer, relationerna inom värdekedjan hela vägen till det dagliga arbetet ute bland butiker, återförsäljare och leverantörer.

Trots goda konjunkturer i Sverige och en handel som generellt ökar, börjar fler och fler känna av ett stigande konkurrensklimat, vilket i sin tur sätter press på marginaler och lönsamhet. Exempelvis ser vi just nu rekordmånga handelsföretag, som befinner sig under rekonstruktion, medan andra brottas med stora problem. Och nästan alla aktörer känner säkert en betydande osäkerhet om framtiden.

Många av handelns förutsättningar förändras nu snabbt och helt nya aspekter tillkommer, som bl a;

• En snabb digitalisering av handelns köp- och informationsprocess, både mot konsumenter och professionella kunder, men också inom värdekedjan, där många manuella arbetsmoment ersätts med digital kommunikation.

• En tilltagande integration inom värdekedjan, där säljprocesserna blir mer kostnadseffektiva och där handelsledet involveras djupare i allt från produktutveckling till logistikfrågor.

• En snabbt växande branschblandning där traditionella gränser mellan varukategorier suddas ut och helt nya kundrelationer och inköpsprocesser skapas.

• En utveckling där själva produkten tonas ner och ökat fokus läggs på att leverera för kunderna relevanta mervärden av olika slag, t ex i form av tjänster.

Det här tar sig olika uttryck inom olika branscher, men slutsatsen är densamma; det är hög tid för alla aktörer att se över sina strategier, koncept och affärsmodeller.

Den snabba utvecklingen kommer förändra alla branscher inom handeln. Vi kommer få se en strukturomvandling i både leverantörs- och återförsäljarledet, där några aktörer försvinner, medan andra växer sig starkare. Marknadspositionerna måste bli tydligare. Det handlar om att bli bäst på något, vilket kan handla om överlägset produktkunnande, outstanding service eller utveckling av mervärden. Onödiga kostnader inom värdekedjan måste rensas bort, samtidigt som tiden för utveckling, lansering och kanske ibland även tillverkning kapas dramatiskt.

En och annan tycker säkert det här känns jobbigt och frustrerande. Och visst kan man stoppa ner huvudet i sanden, fokusera på de kunder man har för stunden och hoppas på lite tidsfrist. Men även kunderna förändras; gamla försvinner och nya kommer till med helt andra och nya krav på sina leverantörer.

För återförsäljarledet blir det svårt att agera på egen hand. En gruppering i större och starkare kedjebildningar är för de flesta en nödvändig lösning. Tillsammans med ett närmare samarbete med såväl bakomliggande led, som med slutkunderna. Kanske med integrerade lösningar, där merparten av dagens pappersexercis vid varje enskilt köp i stället digitaliseras.

Som nytillträdd ordförande i Gosh-kedjan ser jag fram mot att få arbeta med branschens kommande struktur- och utvecklingsfrågor, med en ambition att skapa en win-win-situation för både nuvarande och blivande medlemmar i Gosh, men också för våra många samarbetspartners. Det kommer säkert bli en del livliga diskussioner, men det är ju så att när olika tankar möts, bryts mot varandra och så småningom förhoppningsvis landar i consensus så skapas långsiktig och uthållig utveckling. Till nytta för alla iblandade.

Magnus Berthling
Detaljhandelskonsult
styrelseproffs och
nybliven ordförande i Gosh-kedjan