Positiv omvärldskonjunktur

Publicerad
2017-09-29
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Chefsekonom Lena Sellgren presenterade tidigare i år en marknadsinsikt, som påvisar den fortsatt rådande optimismen i världsekonomin.
Det till trots ökad protektionism, politisk osäkerhet och tilltagande geopolitiska spänningar. Historiskt höga nivåer på förtroendeindikatorn, för både näringsliv och hushåll.

– Det råder optimism i världsekonomin och i stort sett alla länder har en positiv tillväxt. Global BNP väntas öka 3,4% i år och 3,7% nästa år, jämfört med 3,0% i fjol. Den starkare omvärldskonjunkturen driven av ökad industriproduktion och investeringar gunnar svensk export, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.
– Svensk ekonomi går på högvarv och BNP-tillväxten väntas öka med 2,6% i år och 2,1% nästa år, jämfört med 3,1% föregående år. Exporten väntas ge ett allt viktigare bidrag till BNP-tillväxten de kommande åren.

Utvecklingen i Europa har överraskat positivt sedan årsskiftet, trots politisk osäkerhet. Tillväxten får extra draghjälp av de stora ekonomierna. I år väntas tillväxten i Europa öka med 1,8% för att sedan sakta ner till 1,6% 2018.

Den starkare omvärldskonjunkturen bidrar till ljusare ekonomiska utsikter även i Asien. De asiatiska ekonomierna är i behov av strukturella reformer och diversifiering. Sammantaget väntas illväxten i Asien och Oceanien ligga stabilt på omkring 4,4% per år, 20017-2018.
Osäkerhet präglar den amerikanska ekonomin. Trots det väntas den nordamerikanska ekonomin växla upp de kommande åren. Tillväxttakten blir dock måttlig okring 2,1% i år och 2,5% nästa år.

https://www.folier.se/?utm_source=screenmarknaden&utm_medium=webannons&utm_campaign=allman