Det är nu det är dags …

Det är nu det är dags …

Publicerad
2017-09-05
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ledare

De samlade reklamköpen i nordisk media uppgick till 83,4 miljarder kronor under 2016 vilket var en ökning om 3,0% gentemot 2015. Allt enligt IRM (Institutet för reklam- och mediastatistik). SBPR har än färskare siffror som visar att den svenska marknaden för profilmedia ökat med drygt 2% i år jämfört med 2016. Sveriges ekonomi totalt sett är också lysande och den utvecklingen ser bara ut att fortsätta.
Det är nu det är dags att gasa på och öka bearbetning av marknaden och presumtiva kunder. Det gäller att behålla sina nöjda kunder och locka till sig än fler; att helt enkelt öka sina marknadsandelar.

För ett par veckor sedan skrev vi ovanstående rader i ett nyhetsbrev till alla våra befintliga och presumtiva annonsörer och genom åren har det blivit en ganska så stor grupp, så de här raderna kanske många av er känner igen.

Självklart vill vi ha fler annonsörer och fler annonser i tidningen; oavsett om det är traditionella annonser eller eget redaktionellt material (sk content marketing). Vi tror på print som ett första hands alternativ i marknadsföringen och vi tror på den svenska ekonomin just nu.
Lite oroande är att vi från många håll får indikationer på att branschen inte är tillräckligt säljaktiv. Det kan du läsa på fler än ett ställe i det här numret och frågan är hur det kommer sig? Vad är det som gör att inte fler företag ligger i frontlinjen när det gäller hårt säljarbete och smart marknadsföring. Vad är det man väntar på och varför?

Visserligen har vi en ökande politisk turbulens både härhemma och internationellt med tuffa sanktioner, hårda ord och oförsonliga uttalanden. Fast vi får inte glömma att vi befinner oss i en gyllne högkonjunktur och att den svenska ekonomin är mer välmående än på länge. Därför är det nu det är dags …
Dags att ge järnet och satsa på att kunderna blir än mer nöjda och köpsugna, satsa på att öka marknadsandelarna och attrahera nya kundgrupper med köpbehov och friska pengar.

Jag menar, att ett bra sätt är att annonsera i branschtidningen, som når ut brett till både leverantörer, återförsäljare och beslutsfattare hos slutkund. Våra 8 nr per år kommer ut i 3 500 ex och når uppskattningsvis mer än 15 000 läsare.

Därför satsar vi och från årsskiftet höjer vi priserna. Då kommer en helsida att kosta 15 000 kr och en halvsida kostar 9 000 kr. En generös bonusrabatt på 40% gäller för alla som bokar 8 annonser. Vi publicerar också företagens egna redaktionella alster enligt principerna för content marketing och kostnaden för det ligger på ungefär 75% av motsvarande annonskostnad.
En nyhet är att om man bokar fyra (4) annonser får man en bonusrabatt på 20% på de redan låga priserna.

Varför vi gör det här? Jo, just av den anledningen att Sverige har ett bra ekonomiskt klimat och vi befinner oss i en högkonjunktur. Sedan har vi inte höjt annonspriserna på drygt fyra år och det är nu det är dags ….

Lars Knapasjö
chefred/ansvarig utgivare