Coachboken

Coachboken

Publicerad
2017-07-31
Skribent
Redaktionen
Ämnen
Ekonomi

Coachboken, som släpptes i början av året, är en bok som innehåller verktyg och aktuell forskning kring ämnet, för alla som behöver tips och råd vid coachning. Boken reder ut begreppen om vad just coachning innebär, då det tyvärr råder stor förvirring kring vad en coach egentligen gör, mycket för att det inte är en skyddad titel och att många kallar sig coach oavsett om de har utbildning eller inte.

Författarna till boken, Maria Gerlofson och Anja Lindberg, är båda två utbildade coacher och säger följande;

– Med boken vill vi lyfta coachning som en professionell och kvalificerad metod att samtal med människor som vill nå förändring. Det vi kallar coachfärdighet är egentligen en konst som alla, som arbetar med människor i förändring, behöver behärska.
– I Coachboken får man en grundläggande genomgång av de färdigheter och förhållningsätt en coach behöver för att lyckas i sitt uppdrag.